Eğitim ekosisteminde aile

Eğitim ekosistemi içindeki en önemli faktörlerden biri tartışmasız ailedir. Ailenin çocuğa yaklaşımı, çocuğun davranışlarına yön verir. Çocuklar, genetik yapılarını, kişilik özelliklerini ve ailenin yapısını alıp okula gelirler. Aileler ise çocuklarından özgüvenli olmalarını ve başarılı olmalarını  isterler. Çocuklar ise, sevgi, korunma, güven ortamı içinde ve gelişimini sürdürmek isterler. Çocuklarda ilk altı yaş çok önemlidir. Çocuğun kişilik […]

Ergenlerin beyin gelişimi

Beyin, hayatta kalmamız için, bizi yöneten, en gelişmiş organımızdır. Hayatta kalmamız beynin esas görevidir ve beyindeki bütün işlevler bunun için kurgulanmıştır. Bu nedenle bazen bizim için gerçekliği çarpıtır, savunma mekanizmaları oluşturur. Beynimiz sürekli olarak bizim işimizi kolaylaştırmaya çalışır. Etkileşim, insan beynini şekillendiren en önemli etkendir. Bebeğin dünyaya geldikten sonra çevresiyle ve ailesiyle  olan etkileşimleri, bireyin […]

Özel okul seçimi

Öğrencinin  var olan potansiyel gücünü ortaya çıkarabilmesi ve sahip olduğu bilgi ve beceriyi kullanabilmesi  çok önemlidir. Okul seçimi, çocuğunuzun eğitim hayatının yanında sosyal hayatını da şekillendirecek bir karar aşamasıdır. Okulun hangisi olduğuna karar verebilmek elbette anne babalar için zor bir seçimdir. Eğitimcileri iyi tanımak gerekir. Çocuklarınız için özel okul seçerken, çocuklarınızı bütün özellikleriyle tanıyacak ve […]

Eğitim öğretim desteği

Eğitim öğretim desteği nedir? Eğitim öğretim desteği öğrencilere belirli tutarda yapılan para yardımıdır. Önceki  yıllarda öğrencilere,eğitim öğretim desteği ödemesi olarak,  2 bin 680 lira ile 3 bin 750 lira arası eğitim öğretim desteği verilmişti. Geçtiğimiz yıl  600 öğrenci başvuruda bulunmuştu fakat 230 bin öğrenci bu destekten yararlanmıştı. 2014-2015 öğretim yılında yalnızca devlet okullarından özel okula […]

Öğrenme tarzları

Öğrenme tarzı nedir? Öğrenme tarzımız karakteristik özelliğimiz gibidir. Her birey yeni bir bilgiyi öğrenirken ve yapılandırırken kendine özgü yollar kullanır. Öğrenme   stilleri   genelde,  “bireylerin bilgiyi alma, tutma sürecindeki  karakteristik  güçlülük ve tercihler”(Felder  ve  Silverman,  1988)  olarak  tanımlanmaktadır. Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Bu süreçte bilginin alınmasından, örgütlenmesine kadar bilgiye yüklenen anlam farklılıklar gösterir. Kendinizin, yakından tanıdığınız […]

Geleceğin gençleri

Yeni nesil öğrencilerin, hızlı teknolojik ilerlemelerin olduğu bir dünyada uyum sağlamaları önemli bir konu haline gelmiştir. Gençleri, gelişmelerini sağlayacak becerilerle donatmak her zamankinden daha fazla gerekmektedir. Modern dünyanın mücadelesiyle başa çıkabilecek bir nesil yetiştirmek gerekir. Kendi geleceklerini şekillendirmek için onlara öğrenme ortamları sunmalıyız. Yaşamak istedikleri geleceği şekillendirmek için onlara sorumluluk vermeliyiz. Teknolojinin gelişmesiyle, özellikle iletişim […]

Dünya ülkelerinde merkezi sınavlar

Ülkemizde üniversiteye öğrenci alınması merkezi sınav ile yapılmaktadır. ÖSYM, 1981 yılında yürürlüğe Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır. ÖSYM tarafından her yıl öğrenci seçmek amacıyla merkezi sınav yapılır. Sınav sistemi günümüze kadar birçok defa değiştirilmiştir. En son 2010 yılında üç aşamalı bir sınav uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde […]

Dünyada dershanecilik

Bu yazımızda dünyada dershaneciliğin ne durumda olduğunu sizinle paylaşmak istedik. Dünyada dershaneciliğin, her ülkede farklı bir adı var .Farklı ülkelerdeki öğrenciler de destek eğitimi almaktadırlar. Dershanecilik  dünyada  sürekli gelişen bir olgudur. İnsanların okul  sisteminin  varlığına karşın daha çok öğrenme isteği duyması, ücretle ders alma “özel  ders”  ihtiyacını  ortaya    çıkarmıştır. Ücretle ders alma ihtiyacı  giderek  kurumsallaşmış […]