İnternetten ders anlatma devri

Eğitimin amacı, genç insanların çevrelerindeki dünyayı anlamalarını ve bu dünyayı kendi içlerindeki dünyayla bir araya getirmelerini sağlamaktır. Testler ve yeterlilik üzerine aşırı vurgu yapıldığı şu günlerde çocuklarımızın sistemli bir şekilde konuları anlamaları ve soru çözmeleri gerekiyor.  TEOG ,YGS gibi sınavlarda iyi çalışan çocuklar başarılı oluyor. Bu sınavlar bir sıralama sınavı öne geçen kazanıyor. Bu zorlu […]

Kişilik gelişimi

Kişilik bireyi diğer bireylerden ayıran,  bireye özgü özelliklerin hepsidir. Kişiliğin gelişmesinde, genlerle yani anne ve babalardan çocuklara geçen özellikler ve  çevre etkili olmaktadır. Bireylerin sakin bir yapıda olması,  içe dönük ya da dışa dönük olması, tez canlı olması gibi özellikleri, huyu,  mizacı kişiliği oluşturur. Kişiliğin önemli bir bölümü yedi yaşında tamamlanmış olur. Geri  kalan ne […]

Öğretmen stratejileri belgesi

Eğitim dünyasını derinden etkileyecek öğretmen stratejileri belgesi yayınlandı. MEB Öğretmen Stratejisi’ nin genel olarak içeriği şu şekilde: Öğretmen adaylarının seçimi düzenlenecek, Öğretmenlerin performansının değerlendirileceği bir düzenleme getirilecek, Öğretmenlerin kariyerini geliştirmesi için bir sistem getirilecek, Öğretmenler için zorunlu rotasyon geçerli olacak. Öğretmen adayları seçilirken sadece sınavlardan aldıkları puanlar değil kişilik özellikleri de etkili olacak.  Seçme sınavları […]

Çocuklarda yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz

Yaratıcı düşünen çocuklarımız ya da yaratıcılığı yüksek öğrencilerimiz  olmasını kim istemez ki! Yaratıcı düşünceyi geliştirmek için bizler neler yapabiliriz. Dünyanın yaratıcı düşünen bireylere ihtiyacı var ve bu konuda birçok araştırma yapılmış. Araştırmaların sonucunda güzel ve enteresan tespitler yer alıyor. Yaratıcı düşünebilen çocukların aileleri incelendiğinde , bu ailelerin çocuklarını kurallarla boğmadıkları görülüyor.  Çocuklarının fikirleri önemsiyorlar. Kendileri […]