STEM Eğitim Yaklaşımı

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimine öncelik veren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM ismi, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak FeTeMM biçiminde adlandırılan STEM eğitimi, öğrencilerin,eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmeyi ön görmektedir. STEM,  derslerde öğrenilen bilginin uygulamaya, […]

İnternetten ders anlatma devri

Eğitimin amacı, genç insanların çevrelerindeki dünyayı anlamalarını ve bu dünyayı kendi içlerindeki dünyayla bir araya getirmelerini sağlamaktır. Testler ve yeterlilik üzerine aşırı vurgu yapıldığı şu günlerde çocuklarımızın sistemli bir şekilde konuları anlamaları ve soru çözmeleri gerekiyor.  TEOG ,YGS gibi sınavlarda iyi çalışan çocuklar başarılı oluyor. Bu sınavlar bir sıralama sınavı öne geçen kazanıyor. Bu zorlu […]

Kişilik gelişimi

Kişilik bireyi diğer bireylerden ayıran,  bireye özgü özelliklerin hepsidir. Kişiliğin gelişmesinde, genlerle yani anne ve babalardan çocuklara geçen özellikler ve  çevre etkili olmaktadır. Bireylerin sakin bir yapıda olması,  içe dönük ya da dışa dönük olması, tez canlı olması gibi özellikleri, huyu,  mizacı kişiliği oluşturur. Kişiliğin önemli bir bölümü yedi yaşında tamamlanmış olur. Geri  kalan ne […]

Öğretmen stratejileri belgesi

Eğitim dünyasını derinden etkileyecek öğretmen stratejileri belgesi yayınlandı. MEB Öğretmen Stratejisi’ nin genel olarak içeriği şu şekilde: Öğretmen adaylarının seçimi düzenlenecek, Öğretmenlerin performansının değerlendirileceği bir düzenleme getirilecek, Öğretmenlerin kariyerini geliştirmesi için bir sistem getirilecek, Öğretmenler için zorunlu rotasyon geçerli olacak. Öğretmen adayları seçilirken sadece sınavlardan aldıkları puanlar değil kişilik özellikleri de etkili olacak.  Seçme sınavları […]

Çocuklarda yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz

Yaratıcı düşünen çocuklarımız ya da yaratıcılığı yüksek öğrencilerimiz  olmasını kim istemez ki! Yaratıcı düşünceyi geliştirmek için bizler neler yapabiliriz. Dünyanın yaratıcı düşünen bireylere ihtiyacı var ve bu konuda birçok araştırma yapılmış. Araştırmaların sonucunda güzel ve enteresan tespitler yer alıyor. Yaratıcı düşünebilen çocukların aileleri incelendiğinde , bu ailelerin çocuklarını kurallarla boğmadıkları görülüyor.  Çocuklarının fikirleri önemsiyorlar. Kendileri […]

Eğitim kişiye göre düzenlenmelidir

İnsanlar çocukken daha yaratıcıdır, büyüdüğümüzde ise yaratıcı olduğumuza inanmayız. Bu durumun temel sebebi eğitim sistemi olabilir mi? Yaratıcı olmak, özgün fikirlere sahip olma, keşfetme arzusu, hayal gücüne güven, içimizdeki doğal merak duygusuyla birşeyleri denemek, arzusu gerektirir. Eğitim sisteminin yaptığı ise insanları standart hale getirmektir. Okullarda belli bir müfredatı öğrencilere vermeye çalışıyoruz. Okuldaki günü 40 dakikalık […]

Eğitim ekosisteminde aile

Eğitim ekosistemi içindeki en önemli faktörlerden biri tartışmasız ailedir. Ailenin çocuğa yaklaşımı, çocuğun davranışlarına yön verir. Çocuklar, genetik yapılarını, kişilik özelliklerini ve ailenin yapısını alıp okula gelirler. Aileler ise çocuklarından özgüvenli olmalarını ve başarılı olmalarını  isterler. Çocuklar ise, sevgi, korunma, güven ortamı içinde ve gelişimini sürdürmek isterler. Çocuklarda ilk altı yaş çok önemlidir. Çocuğun kişilik […]

Ergenlerin beyin gelişimi

Beyin, hayatta kalmamız için, bizi yöneten, en gelişmiş organımızdır. Hayatta kalmamız beynin esas görevidir ve beyindeki bütün işlevler bunun için kurgulanmıştır. Bu nedenle bazen bizim için gerçekliği çarpıtır, savunma mekanizmaları oluşturur. Beynimiz sürekli olarak bizim işimizi kolaylaştırmaya çalışır. Etkileşim, insan beynini şekillendiren en önemli etkendir. Bebeğin dünyaya geldikten sonra çevresiyle ve ailesiyle  olan etkileşimleri, bireyin […]

Özel okul seçimi

Öğrencinin  var olan potansiyel gücünü ortaya çıkarabilmesi ve sahip olduğu bilgi ve beceriyi kullanabilmesi  çok önemlidir. Okul seçimi, çocuğunuzun eğitim hayatının yanında sosyal hayatını da şekillendirecek bir karar aşamasıdır. Okulun hangisi olduğuna karar verebilmek elbette anne babalar için zor bir seçimdir. Eğitimcileri iyi tanımak gerekir. Çocuklarınız için özel okul seçerken, çocuklarınızı bütün özellikleriyle tanıyacak ve […]

Eğitim öğretim desteği

Eğitim öğretim desteği nedir? Eğitim öğretim desteği öğrencilere belirli tutarda yapılan para yardımıdır. Önceki  yıllarda öğrencilere,eğitim öğretim desteği ödemesi olarak,  2 bin 680 lira ile 3 bin 750 lira arası eğitim öğretim desteği verilmişti. Geçtiğimiz yıl  600 öğrenci başvuruda bulunmuştu fakat 230 bin öğrenci bu destekten yararlanmıştı. 2014-2015 öğretim yılında yalnızca devlet okullarından özel okula […]