Öğrenme tarzları

Öğrenme tarzı nedir? Öğrenme tarzımız karakteristik özelliğimiz gibidir. Her birey yeni bir bilgiyi öğrenirken ve yapılandırırken kendine özgü yollar kullanır. Öğrenme   stilleri   genelde,  “bireylerin bilgiyi alma, tutma sürecindeki  karakteristik  güçlülük ve tercihler”(Felder  ve  Silverman,  1988)  olarak  tanımlanmaktadır. Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Bu süreçte bilginin alınmasından, örgütlenmesine kadar bilgiye yüklenen anlam farklılıklar gösterir. Kendinizin, yakından tanıdığınız […]

Geleceğin gençleri

Yeni nesil öğrencilerin, hızlı teknolojik ilerlemelerin olduğu bir dünyada uyum sağlamaları önemli bir konu haline gelmiştir. Gençleri, gelişmelerini sağlayacak becerilerle donatmak her zamankinden daha fazla gerekmektedir. Modern dünyanın mücadelesiyle başa çıkabilecek bir nesil yetiştirmek gerekir. Kendi geleceklerini şekillendirmek için onlara öğrenme ortamları sunmalıyız. Yaşamak istedikleri geleceği şekillendirmek için onlara sorumluluk vermeliyiz. Teknolojinin gelişmesiyle, özellikle iletişim […]

Dünya ülkelerinde merkezi sınavlar

Ülkemizde üniversiteye öğrenci alınması merkezi sınav ile yapılmaktadır. ÖSYM, 1981 yılında yürürlüğe Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır. ÖSYM tarafından her yıl öğrenci seçmek amacıyla merkezi sınav yapılır. Sınav sistemi günümüze kadar birçok defa değiştirilmiştir. En son 2010 yılında üç aşamalı bir sınav uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde […]

Dünyada dershanecilik

Bu yazımızda dünyada dershaneciliğin ne durumda olduğunu sizinle paylaşmak istedik. Dünyada dershaneciliğin, her ülkede farklı bir adı var .Farklı ülkelerdeki öğrenciler de destek eğitimi almaktadırlar. Dershanecilik  dünyada  sürekli gelişen bir olgudur. İnsanların okul  sisteminin  varlığına karşın daha çok öğrenme isteği duyması, ücretle ders alma “özel  ders”  ihtiyacını  ortaya    çıkarmıştır. Ücretle ders alma ihtiyacı  giderek  kurumsallaşmış […]

Özel öğretim kurumları standartlar yönergesi

Özel öğretim standartları yönergesini somutlaştırarak ve daha anlaşılır hale getirerek işinize yarayacak şekilde sunmak istedik. Bu yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri açıklamak ve kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir. Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim öğretim, ve uygulama ortamlarını açıklamak için kullanılır. […]

Montessori eğitimi uygulamaları

Montessori, çocuğun dünyayı keşfetmesi, duyularını kullanarak anlamaya çalışmasıdır. Çocuk bu yöntemle kendi kişiliğini oluşturur. Montessori, çocuğun bir birey olarak tüm potansiyelini mümkün olabilecek en üst seviyeye taşımayı hedefler. Çocuğa sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirir. Amaç kişinin kendi kendine yeterli bir birey olabilmesidir. Montessori  eğitimi, özünde üretken insanlar yetiştiren bir felsefedir.yazma çalışması […]

Eğitimde kalite yönetimi sistemi

Kalite yönetimi, hedeflenen kaliteye ulaşmak için yaşanan tüm süreçleri ve benimsenen ilkeleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem ile , çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılarak çok verim elde edilir. Günümüzde artan rekabet, iş ve yönetim anlayışı kurumları daha iyiyi aramaya yöneltmiştir. Bu arayışlar sonucunda ulaşılan noktalardan biri de Toplam Kalite […]

Yaz tatilini nasıl geçirmelisiniz?

Yaz tatilinde çocuklar neler  yapmaktan mutlu oluyorlar? Yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyiz? Herhangi bir kursa yazdırmak gerekli mi? Çocuklar için önümüzde uzun bir yaz tatili var.Yaz tatilinde ne yapmalıyız? Bu sürecin dinlenerek, keyifle ve verimli bir şekilde geçirilmesi bir sonraki eğitim öğretim yılı için motivasyon kaynağı olacaktır. Tatili en verimli ve güzel geçirmek için ne yapmalıyız, […]

Yurt seçiminde nelere dikkat etmelisiniz?

Yüksek öğrenimde kayıtların başlamasıyla yurt seçimleri konusu gündeme gelmiştir. Peki yurt seçiminde nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencilerin ve velilerin gezerek görerek yurt seçimi yapmaları gerekir. Tabi gezmeye başlamadan öncesin de bilgi sahibi olmanız yararınıza olacağından sizler için hazırladığımız detaylı incelemelere dayanan yurtbilgisi.com sitesi üzerinden inceleme yazılarımıza göz atabilirsiniz . Üniversitenin bulunduğu yerdeki tüm yurtları gezerek […]

Montessori nedir?

Montessori  çocuk için hazırlanmış bir ortamda, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişimini destekleyen, bireye özgü bir eğitimdir. Eğitim modelinin en temel öğesi özgür seçim ve her çocuğun kendi hızında ilerlemesidir.  Çocuğa uygun olarak hazırlanmış bir çevrede,  kişiliğinin gelişimini destekleyen bir eğitim verilir. Montessori eğitimi İtalyan doktor ve eğitimci olan Maria  Montessori tarafından geliştirilen […]