Dünya ülkelerinde merkezi sınavlar

Ülkemizde üniversiteye öğrenci alınması merkezi sınav ile yapılmaktadır. ÖSYM, 1981 yılında yürürlüğe Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır.

ÖSYM tarafından her yıl öğrenci seçmek amacıyla merkezi sınav yapılır. Sınav sistemi günümüze kadar birçok defa değiştirilmiştir. En son 2010 yılında üç aşamalı bir sınav uygulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizde YGS ve LYS gibi sınavların sonuçlarına göre öğrenciler yükseköğretim kurumlarına yerleştirilir. Lise başarısı üniversiteye yerleşmek için önemli bir etken değildir. Diğer dünya ülkelerinde öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde merkezi bir üniversite seçme ve yerleştirme sınavı yoktur. Üniversiteler kendi kabul şartlarını belirlemekte ve uygulamakta özgürdürler. Üniversiteler öğrenci başvurusu için öğrencilerden bir dosya istenir. Dosyada öğrencinin lise başarısı, referans mektupları, lise yeterlilik sınavı ve yetenek sınavı ‘ SAT ‘başarı puanı bulunur. Üniversiteye bu şekilde kabul edilirler.

İngiltere’de programlara kabul için (A-level) lise bitirme sınavlarında en az iki dersten başarılı olmak gerekir. Üniversiteler, kabul şartlarını genellikle kendileri belirlerler. İleri-düzey sınavlar üniversitelere girişte en belirleyici faktördür. İş tecrübesi, niyet mektubu ve referans mektubu, alınan sertifikalar, kazanılan ödüller etkilidir. Öğrencileri seçme kararı, üniversitelerindir.

Fransa’da 1808 yılından beri aynı sınav sistemiyle öğrenci alımı yapmaktadır.Öğrencilerin üniversiteye kabul edilmesi için klasik formatta, açık uçlu sorular içeren, lise bitirme sınavını geçmesi gerekmektedir. Sınava; fen bilimleri, sosyal ve ekonomik bilimler, edebiyat alanlarından girilmektedir.Seçkin üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler, lise bitirme sınavının yanında bu üniversitelerin düzenlediği başka sınavlara girmek zorundadırlar.

Almanya’da lise bitirme sınavlarını başarıyla geçebilen lise mezunlarına bir sertifika verilir. Öğrenciler bu belgeyle, üniversiteye gidebilirler. Bazı bölümlere rağbet çok fazladır ve bu bölümlere yerleşebilmek İçin belli bir minimum puanı almak gerekir.
İspanya Rusya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti bizim ülkemizde olduğu gibi lise bitirme sınavı yapmayan ve merkezi sınav yapan ülkelerdir. Japonya, Rusya ve Çin sadece merkezi sınav yapar. İspanya’da değerlendirme yapılırken lise notları da değerlendirilmektedir.

Finlandiya’da 12 yıl süren eğitim sonrası üniversiteye girebilmek için ulusal yeterlilik sınavı ve mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olmak gereklidir. Lise bitirme sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler, üniversiteye girişe hak kazanırlar. Sınavlar yılda iki kez düzenlenir. Üniversiteler ayrıca kendi sınavlarını yapabilirler.

İspanya’da üniversite adayları merkezi bir giriş sınavına girerler. Öğrencinin bu sınavda aldığı puan ile öğrencinin lise notlarının ortalamasına göre öğrencilere bir puan verilir. Öğrenciler puanı tutan yerlere başvurduğunda kabul edilir.

Küresel dünyada eğitime ve sınav sistemine yönelik farklı uygulamalar  bulunmaktadır. Ülkelerin eğitime bakış açısı kullandıkları sistemler başarıyı etkilemektedir.

Konu ile ilgili  yorum ve önerilerinizi yazabilirsiniz.

Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 + seventeen =