Eğitimde sosyal ağ kullanımının önemi

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde eğitim ve öğretimi teknolojiden bağımsız düşünmek imkansız hale gelmiştir. Eğitimde teknoloji kullanmak çok önemli bir konudur.Bu durum eğitim kurumlarının çağa ayak uydurma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Yaşam, kendi başına sürekli bir öğrenme sürecidir. Ancak, her bireyin, teknolojik ve toplumsal değişmeye ayak uydurabilmesi, kendi çevresine ilişkin koşullara bağlı olarak meydana gelen değişiklikler karşısında hazırlıklı olabilmesi gerekir. Bireysel gelişme açısından tüm gizil gücünü harekete geçirebilmesi, amaçlı ve ardışık bir öğrenim görmesi önemlidir.

Ülkemiz, Avrupa’nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır. İnternet kullanıcılarının sadece % 65.1’i e‐posta kullanmakta, sosyal ağları kullananlar ise %68’dir. İnternet kullanımı her geçen gün artmaktadır. Yaygınlaşan internet kullanımını eğitimde kullanmak ülkenin ve öğrencilerin başarısını artıracaktır.

Tüm dünyada ağ tabanlı teknolojiler sayesinde insanlar birbiri ile iletişim halindedir. Bu gelişmeler doğrultusunda bireylerin eğitim ihtiyaçların da değişimler meydana  gelmiştir. Eğitimin geleneksel okul ve sınıf tabanlı formal yapısından kurtularak sosyal ve informal öğrenmeye odaklanmasına neden  olmuştur.

Günümüzde eğitimde e-öğrenme, web tabanlı öğrenme ve çevrimiçi öğrenme kavramları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağ tabanlı öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki bağlantılı sosyal yazılımlar, sahip oldukları ağ kurma ve sosyal iletişim kapasitesiyle geleneksel eğitim formatına bir alternatif sağlamaktadır.

Sosyal ağların kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin oluşturduğu düşünülürse sosyal ağların eğitsel kullanımı da kaçınılmazdır. Sosyal ağların kullanımı, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler arasında sağladığı ortak görüşün ve bilgi paylaşımının, varılmak istenen amaçları gerçekleştirme noktasında olumlu katkısının olduğu bir gerçektir.

Bu güncel konu ile ilgili sık sık araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bir araştırmada Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden oluşan 102 katılımcı ile sosyal ağların eğitimde kullanılması konusu araştırılmıştır. Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir grup geliştirilen uygulamayı kullanırken, diğer öğrenci grubu geleneksel yöntemle ders işlemiştir. Dört hafta boyunca dersler sosyal medya üzerinden işlenmiştir. Sosyal tabanlı ağ uygulaması kullanan grup, geleneksel yöntemle ders işleyen gruptan daha başarılı olmuştur.Eğitimde sosyal medya kullanımı başarılı sonuçlar vermiştir.

Her Yerde EğitimBiz de maksinet olarak eğitim dikeyinde 2 adet sosyal ağ ile sizlerin karşısına çıkmayı planlıyoruz. Canlı olarak ders anlatım teknolojisiyle güçlendirilmiş dersanlat.com ve eskiden bu yana eğitim dünyasında olmazsa olmazları birleştirmiş (soru, video, yazı, dosya ) heryerdeegitim.com . Bu iki proje sayesinde öğrenci-öğrenci , öğrenci-öğretmen yönlü tam kapasitede bir iletişim kurmanızı sağlayıp eğitim de sosyal ağ kullanımını desteklemiş olacağız.

 

Ülkemiz de yeni başlayan bir akım olsa da sosyal ağ kullanımı öğretimde başarılı bir yöntem olmuştur ve olacaktır. Gelecekte internet ve eğitim ağlarının kullanımıyla daha başarılı bir neslin yetişmesini temenni ediyor sizinde yorumlarınızla bize konu ile katkı sağlamanızı bekliyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − 10 =