Eğitim kişiye göre düzenlenmelidir

İnsanlar çocukken daha yaratıcıdır, büyüdüğümüzde ise yaratıcı olduğumuza inanmayız. Bu durumun temel sebebi eğitim sistemi olabilir mi? Yaratıcı olmak, özgün fikirlere sahip olma, keşfetme arzusu, hayal gücüne güven, içimizdeki doğal merak duygusuyla birşeyleri denemek, arzusu gerektirir. Eğitim sisteminin yaptığı ise insanları standart hale getirmektir. Okullarda belli bir müfredatı öğrencilere vermeye çalışıyoruz. Okuldaki günü 40 dakikalık […]

Yaratıcı Düşünceyi Geliştirmek

Yaratıcılık, eleştirel bakabilmek,  daha önce aralarında ilişki kurulmamış  düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Farklı düşünebilmek, özgün olmak, problemi görmektir. Yaratıcı insan,  geçmişinden, bilgi birikiminden, deneyimlerinden, hayal gücünden yararlanarak, özgürce  düşünür . Yaratıcı düşünceyi geliştirmek için neler yapmanız gerektiğini  sizinle paylaşmak istedik. Sadece senin düşünebileceğin başkalarının akıl edemeyeceği  bir fikir bul demek ,yaratıcı düşünceyi geliştirme yollarından biridir. […]