Kişilik gelişimi

Kişilik bireyi diğer bireylerden ayıran,  bireye özgü özelliklerin hepsidir. Kişiliğin gelişmesinde, genlerle yani anne ve babalardan çocuklara geçen özellikler ve  çevre etkili olmaktadır. Bireylerin sakin bir yapıda olması,  içe dönük ya da dışa dönük olması, tez canlı olması gibi özellikleri, huyu,  mizacı kişiliği oluşturur. Kişiliğin önemli bir bölümü yedi yaşında tamamlanmış olur. Geri  kalan ne […]