Geleceğin gençleri

Yeni nesil öğrencilerin, hızlı teknolojik ilerlemelerin olduğu bir dünyada uyum sağlamaları önemli bir konu haline gelmiştir. Gençleri, gelişmelerini sağlayacak becerilerle donatmak her zamankinden daha fazla gerekmektedir. Modern dünyanın mücadelesiyle başa çıkabilecek bir nesil yetiştirmek gerekir. Kendi geleceklerini şekillendirmek için onlara öğrenme ortamları sunmalıyız. Yaşamak istedikleri geleceği şekillendirmek için onlara sorumluluk vermeliyiz. Teknolojinin gelişmesiyle, özellikle iletişim […]

Dünya ülkelerinde merkezi sınavlar

Ülkemizde üniversiteye öğrenci alınması merkezi sınav ile yapılmaktadır. ÖSYM, 1981 yılında yürürlüğe Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır. ÖSYM tarafından her yıl öğrenci seçmek amacıyla merkezi sınav yapılır. Sınav sistemi günümüze kadar birçok defa değiştirilmiştir. En son 2010 yılında üç aşamalı bir sınav uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde […]

Dünyada dershanecilik

Bu yazımızda dünyada dershaneciliğin ne durumda olduğunu sizinle paylaşmak istedik. Dünyada dershaneciliğin, her ülkede farklı bir adı var .Farklı ülkelerdeki öğrenciler de destek eğitimi almaktadırlar. Dershanecilik  dünyada  sürekli gelişen bir olgudur. İnsanların okul  sisteminin  varlığına karşın daha çok öğrenme isteği duyması, ücretle ders alma “özel  ders”  ihtiyacını  ortaya    çıkarmıştır. Ücretle ders alma ihtiyacı  giderek  kurumsallaşmış […]