Öğrenme tarzları

Öğrenme tarzı nedir? Öğrenme tarzımız karakteristik özelliğimiz gibidir. Her birey yeni bir bilgiyi öğrenirken ve yapılandırırken kendine özgü yollar kullanır. Öğrenme   stilleri   genelde,  “bireylerin bilgiyi alma, tutma sürecindeki  karakteristik  güçlülük ve tercihler”(Felder  ve  Silverman,  1988)  olarak  tanımlanmaktadır. Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Bu süreçte bilginin alınmasından, örgütlenmesine kadar bilgiye yüklenen anlam farklılıklar gösterir. Kendinizin, yakından tanıdığınız […]