Günümüzde meslek seçimleri

Bireyin tercih ettiği meslekler yaşamına nasıl bir yön vereceğini ve bireyin konumunu etkiler. Her birey doğuştan getirdiği gizil güçlerini sergileyerek ve topluma sunarak kendini değerli ve işe yarar görmek ister. 20. yüzyıla kadar bireyler toplum içindeki konumlarını daha çok aile ile belirlerken günümüzde bireyin kendisi sosyal statüsünü belirlemede daha etkindir. Kişinin mesleği, kiminle evleneceği, hangi kıyafetleri giyeceği, tatillerini nerede ve nasıl geçireceği, çocuklarının eğitimini nasıl sağlayacağı gibi birçok yaşam alanına etki etmektedir. Yaşamımız için bu kadar önemli olan bir kararı nasıl veriyoruz? kimlerden ne kadar etkileniyoruz? Özellikle meslek seçiminin aşamasında olan gençlerimizin meslek seçerken bu soruları nasıl cevaplandırdıklarını bilmek son derece önemlidir.

Araştırmalara göre en çok tercih edilen meslekler sırasıyla doktorluk, öğretmenlik ve mühendisliktir. Hem anneler hem de babalar çocuklarının sırasıyla doktorluk, öğretmenlik ve mühendislik mesleklerini seçmelerini istemektedirler. Ülkemizde doktorluk mesleği iş garantisi ve yüksek geliri olan bir meslek olarak hala gençlerin gözdesi konumundadır. Genel olarak bilinenin aksine gençlerimiz, anne ve babaları ile aynı meslekleri tercih etmektedirler. Yani meslek seçimi konusunda gençler ve anne-babaları arasında pek de bir çatışma yaşandığını söylemek güçtür. Dünyada yaklaşık 12.000 meslek olmasına rağmen gençlerimizin tercihlerinin büyük bir kısmının 14 meslek etrafında toplanması düşündürücüdür. Bu meslekler : doktor, mühendis, öğretmen, polis, avukat, mimar, asker, savcı, hemşire ,fizyoterapist ,diş hekimi, hakim, psikolog, eczacılıktır.
Her birey çeşitli özellikleri ile biricik ve kendine özgüdür. Bireylerin ilgileri, mesleki değerleri, yetenekleri ve kişilik özellikleri de biricik ve kendine özgüdür. Her meslek farklı yetenekler, ilgiler ve kişilik özellikleri kombinasyonunu gerektirir. Bu kombinasyonlara sahip olmasa da birey bir mesleği icra edebilir ancak mesleki nitelikten ciddi tavizler verir.Bu farklılıklara rağmen gençlerimizin çok sınırlı meslek tercihlerinde sıkışmalarının birçok nedeni vardır.

  1. Gençlerin kendi özellikleri ;yetenek, ilgi, mesleki değer ,kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamaları.
  2. Gençlerin farklı mesleklerden haberdar olmamaları.
  3. Ailelerin gençlerde oluşturduğu gerçek dışı beklentilerin birkaç meslek tarafından karşılanacağına dair yanlış inançlar.

Mesleğe ilişkin günümüz dünyasının bakışı en çok meslek seçimi aşamasında olan ergenlerimizi etkilemektedir. Özellikle ailelerin bazı mesleklere yüklediği ulvi değerler gençlerimizin birkaç meslek haricindeki diğer meslekleri yapılamaz, değersiz ve kötü olarak değerlendirmesine neden olmaktadır. Bu durum bazı meslekleri gençler tarafından tercih edilmemesine ve yine bazı meslekleri kendilerine yakıştırmamalarına neden olmaktadır. Bireylerin özellikleri ile örtüşmeyen meslekleri tercih etmek zorunda kalmaları onların ilerdeki yaşamlarında meslekleri içselleştirmemelerine, mutsuz olmalarına ve ülke gelişimine neredeyse hiçbir katkı sunmamalarına neden olmaktadır.

Gençler meslekleri iyi araştırmali , günümüzün değişen koşullarını da göz önünde bulundurmalı ve tercihlerini iyi yapmalıdır.
Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Hayatımızdaki birçok alanda teknolojiyi kullanıyoruz.Gelişen teknolojiyle beraber ihtiyaç duyulacak bazı meslekleri geçlere yol göstermesi açısından sizlerle paylaşıyoruz.

Yönetim Bilişim Sektörü

Bu alanda çalışanlar bilgisayar programlama sistem tasarım, veri iletişimi, organizasyon, ekonomi pazarlama, finans gibi konularda eğitiliyorlar. Mezunlar, kuruluşların insan kaynakları, işletme ve bilgisayar, organizasyon, pazarlama ve finanas hizmetlerinde üst kademede çalışabilirler.

Enformatik

Bu alanda çalışanlar gerekli bilgi akışının düzenlenmesi, işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanımla ilgilenirler. Mezunlar, işletmelerde, bilgisayarın kullanıldığı tüm birimlerde , muhasebe, finans, bütçe pazarlama bölümlerinde bilgi akışının düzenlenmesi gibi alanlarda çalışabilirler.

Uluslararası Finans

Bu sektörde uluslarası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli ve etkin ekilde yatırıma dönüştürmeye gayret eden, banka, sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek kişilerdir. Türkiye`de faaliyet gösteren uluslarası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsauzmanı olarak çalışabilirler.

İnternet Gazeteciliği

Çağın teknolojileriyle birlikte yıllardır varolan gazetecilik mesleği de yenibir boyut kazandı. Bu yeni gazetecilik anlayışına doğru hızlı şekilde yol alaninternet gazeteciliği ve yayıncılığı mezunları gazetelerde, ajanslarda, habersitelerinde, radyo ve televizyonlarda editör yada muhabir olarak çalışma imkanı buluyorlar.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bu alandaki kişileri İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlardaçalışırlar. Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ulusal ve çok uluslu şirketlerde , radyo-tv yayını ve internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda , bilişimteknoloji şirketlerinde, sağlık sektöründe mühendislik kuruluşlarında , gerekaraştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Yazılım Mühendisliği

Bu alandaki kişiler bankacılık, otomotiv telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayıpsisteme entegre ederler. Özel sektörde ve kamu sektöründe çalışmaktadırlar.Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcut.

Veri Tabanı Yöneticisi

İş kollarının tamamen teknolojiye bağlı hale gelmesiyle bilgisayar destekli vertabanı yaratan kişiler ön plana çıkacak.

İnternet Güvenliği

İnternette kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması güvenlik programlarını hazırlayanların önemini arttırmıştır.

Web Tasarımcısı

İnternet üzerinde kendine ait bir sitesi olmayan şirketler artık müşteriler tarafından ulaşılamıyor. O yüzden her şirketin, her organizasyonun kendine ait bir sitesi olması gerekiyor. Bu da web tasarımcılarının gittikçe daha büyük bir öneme sahip olmasını sağlıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + 16 =