STEM Eğitim Yaklaşımı

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimine öncelik veren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM ismi, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak FeTeMM biçiminde adlandırılan STEM eğitimi, öğrencilerin,eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmeyi ön görmektedir. STEM,  derslerde öğrenilen bilginin uygulamaya, […]

İnternetten ders anlatma devri

Eğitimin amacı, genç insanların çevrelerindeki dünyayı anlamalarını ve bu dünyayı kendi içlerindeki dünyayla bir araya getirmelerini sağlamaktır. Testler ve yeterlilik üzerine aşırı vurgu yapıldığı şu günlerde çocuklarımızın sistemli bir şekilde konuları anlamaları ve soru çözmeleri gerekiyor.  TEOG ,YGS gibi sınavlarda iyi çalışan çocuklar başarılı oluyor. Bu sınavlar bir sıralama sınavı öne geçen kazanıyor. Bu zorlu […]

Kişilik gelişimi

Kişilik bireyi diğer bireylerden ayıran,  bireye özgü özelliklerin hepsidir. Kişiliğin gelişmesinde, genlerle yani anne ve babalardan çocuklara geçen özellikler ve  çevre etkili olmaktadır. Bireylerin sakin bir yapıda olması,  içe dönük ya da dışa dönük olması, tez canlı olması gibi özellikleri, huyu,  mizacı kişiliği oluşturur. Kişiliğin önemli bir bölümü yedi yaşında tamamlanmış olur. Geri  kalan ne […]

Öğretmen stratejileri belgesi

Eğitim dünyasını derinden etkileyecek öğretmen stratejileri belgesi yayınlandı. MEB Öğretmen Stratejisi’ nin genel olarak içeriği şu şekilde: Öğretmen adaylarının seçimi düzenlenecek, Öğretmenlerin performansının değerlendirileceği bir düzenleme getirilecek, Öğretmenlerin kariyerini geliştirmesi için bir sistem getirilecek, Öğretmenler için zorunlu rotasyon geçerli olacak. Öğretmen adayları seçilirken sadece sınavlardan aldıkları puanlar değil kişilik özellikleri de etkili olacak.  Seçme sınavları […]

Çocuklarda yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz

Yaratıcı düşünen çocuklarımız ya da yaratıcılığı yüksek öğrencilerimiz  olmasını kim istemez ki! Yaratıcı düşünceyi geliştirmek için bizler neler yapabiliriz. Dünyanın yaratıcı düşünen bireylere ihtiyacı var ve bu konuda birçok araştırma yapılmış. Araştırmaların sonucunda güzel ve enteresan tespitler yer alıyor. Yaratıcı düşünebilen çocukların aileleri incelendiğinde , bu ailelerin çocuklarını kurallarla boğmadıkları görülüyor.  Çocuklarının fikirleri önemsiyorlar. Kendileri […]

Öğrenme tarzları

Öğrenme tarzı nedir? Öğrenme tarzımız karakteristik özelliğimiz gibidir. Her birey yeni bir bilgiyi öğrenirken ve yapılandırırken kendine özgü yollar kullanır. Öğrenme   stilleri   genelde,  “bireylerin bilgiyi alma, tutma sürecindeki  karakteristik  güçlülük ve tercihler”(Felder  ve  Silverman,  1988)  olarak  tanımlanmaktadır. Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Bu süreçte bilginin alınmasından, örgütlenmesine kadar bilgiye yüklenen anlam farklılıklar gösterir. Kendinizin, yakından tanıdığınız […]

Eğitimde kalite yönetimi sistemi

Kalite yönetimi, hedeflenen kaliteye ulaşmak için yaşanan tüm süreçleri ve benimsenen ilkeleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem ile , çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılarak çok verim elde edilir. Günümüzde artan rekabet, iş ve yönetim anlayışı kurumları daha iyiyi aramaya yöneltmiştir. Bu arayışlar sonucunda ulaşılan noktalardan biri de Toplam Kalite […]

Montessori nedir?

Montessori  çocuk için hazırlanmış bir ortamda, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişimini destekleyen, bireye özgü bir eğitimdir. Eğitim modelinin en temel öğesi özgür seçim ve her çocuğun kendi hızında ilerlemesidir.  Çocuğa uygun olarak hazırlanmış bir çevrede,  kişiliğinin gelişimini destekleyen bir eğitim verilir. Montessori eğitimi İtalyan doktor ve eğitimci olan Maria  Montessori tarafından geliştirilen […]

Çalışırken verimliliği artırma yolları

Kısıtlı zaman aralıklarında üretkenliği sağlamak ve zamanı yönetmek önemlidir.  Yaşama zaman ayırmak için sınırlı vaktimizi en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz? Bu konuda sizlere bazı önerilerimiz var. Zaman yönetimi konusunda başarılı olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz fakat yapılan araştırmalar bu konuda yüz kişiden on yedi kişinin tam olarak başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yaptığınız işin üstesinden gelmek ve doğru […]

Mooc nedir?

Kitlesel çevrimiçi açık ders anlamına gelmektedir (MOOC). Farklı konularda öğrenmeyi destekleyen çevrimiçi bir yapılan derslerdir ve internet bağlantısı olan herkese açıktır. MOOC kurslarının amacı dünyanın farklı yerlerinden eğitimci ve öğrencileri bir araya getirebilmektir. Bu sistem üzerinden verilen dersler kitlesel özellikte olup dünyanın her yerinden milyonlarca insan aynı dersi alıp aynı ders hakkında tartışıp hatta aynı […]