Öğretmen stratejileri belgesi

Eğitim dünyasını derinden etkileyecek öğretmen stratejileri belgesi yayınlandı.

MEB Öğretmen Stratejisi’ nin genel olarak içeriği şu şekilde:

Öğretmen adaylarının seçimi düzenlenecek,

Öğretmenlerin performansının değerlendirileceği bir düzenleme getirilecek,

Öğretmenlerin kariyerini geliştirmesi için bir sistem getirilecek,

Öğretmenler için zorunlu rotasyon geçerli olacak.

Öğretmen adayları seçilirken sadece sınavlardan aldıkları puanlar değil kişilik özellikleri de etkili olacak.  Seçme sınavları sonuçları ve lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat gibi uygulamalarla değerlendirmeye dayalı olarak öğretmen adayları seçilecek.

Öğretmenlik mesleğine uygun olmadığı tespit edilen eğitim fakültesi öğrencileri başka fakültelere geçirilecek. Diğer fakülte mezunları da öğretmen olarak Eğitim Fakültelerine geçebilecek.

Bu uygulama ile iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenlerin performansı  değerlendirilecek

Bütün öğretmenler için zorunlu bir performans değerlendirme sistemi oluşacak. Öğretmenler için, her dört yılda bir öğretmen yeterliklerini ölçmek için sınav yapılacak. Sınav sonuçları  öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer gelişiminde, terfi ve hizmet puanının hesaplanmasında kullanılacak.

Öğretmen yeterlilikleri belirlenirken değerlendirmeye, okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli gibi öğretmene geri bildirim sağlayabilecek kimseler de  katılacak.

Öğretmenlerin kariyerini geliştirmesi için bir sistem getirilecek

Kariyer basamaklarının yeniden oluşturulması sağlanacak. Öğretmenlerin mesleği  ile ilgili gönüllü çalışmalar ile okul dışı çalışmaları, Öğretmen Akademilerinde alınacak eğitimleri ve öğrencilerinin başarıları gibi ölçütler dikkate alınarak bir kariyer sistemi oluşturulacak.

2017 Yılı sonuna kadar Öğretmen Akademisi kurulacak. Bilimsel çalışmalara teşvik edilerek, uluslararası çalışmalara katılacak öğretmen sayısının arttırılması hedeflenmiştir.

Öğretmenlere yönelik şiddeti  önlemeye  yönelik yapılan çalışmalarda  alınan kararlar gereğince Öğretmen Strateji’nde dezavantajlı gruplarla çalışan öğretmenlere teşvik verilecek.

Öğretmenlerde zorunlu rotasyon

Türkiye genelinde öğretmenlerin ortalama hizmet süresi incelendiğinde bölgeler arası belirgin bir fark görülmüştür. Hizmet süresi Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 6.4’ken, Ege Bölgesi’nde  14.1’dir. Şehirler incelendiğinde ise örneğin Şırnak ilinde öğretmenlerin ortalama hizmet süresi 1.8 iken, İzmir’de bu süre 15.6’dır.

Eğitim öğretim kurumlarını bölgesel, çevresel ve kurumsal özellikleri açısından kapsamlı olarak belirlenmiş  kriterler çerçevesinde yeniden değerlendirilecek ve sınıflandırılacaktır. Dezavantajlı kurumlarda görev yapmaya ilişkin özendirici tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Eğitim kurumunun öncelik ve özelliklerine göre istihdam koşulları, hizmet puanı, yer değiştirmeler ile yurt dışı eğitim ve görevlerde öncelik, lojman gibi özendirici imkanlar oluşturulacaktır.

Rotasyon sistemi aktif hale getirilecek. Aynı eğitim kurumunda kesintisiz, uzun süre görev yapmış olan öğretmenlerin  mesleki deneyimlerini taşıyabilmeleri ve geliştirebilmeleri amacı ile yer değiştirmeleri  sağlanacak.

Zorunlu rotasyon özendirici bir modelin ortaya konulmasıyla, kimi merkez okullara göre imkanlar açısından nispeten yetersiz çevrelerde bulunan okullara doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 1 =