Özel öğretim kurumları standartlar yönergesi

Özel öğretim standartları yönergesini somutlaştırarak ve daha anlaşılır hale getirerek işinize yarayacak şekilde sunmak istedik.

Bu yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri açıklamak ve kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir.

Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve
davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim öğretim, ve uygulama ortamlarını açıklamak için kullanılır.

Yönetmelik ile açılması istenen kurumun tür ve düzeyi, kaç öğrencinin öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenmiştir.Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır.

sinif-alanı

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

Kurumların derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde olması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. Yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanması hâlinde laboratuvar, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.

 

Dersliklerde her öğrenci,kursiyer katılımcı için kullanım alanı

Anaokulu ve anasınıfında bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m2’den az olamaz.

İlkokul, ortaokul, lise ve diğer kurumların teorik derslikleri ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde ise 1,2 m2’den az olamaz.

bale-salonu

Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar  gibi uygulama dersliklerinde her kursiyer için 2 m2’den az olamaz.

 

Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari gibi uygulama dersliklerinde her kursiyer için 3 m2’den az olamaz.

 

Okul binaları ve derslikler

İlkokul, ortaokul ve liselerin, dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır.
Ancak, aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynı binada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir.

Meslek liseleri diğer ortaöğretim okulları ile aynı katta açılamaz.

İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m2’den az olamaz.

Anaokullarında oyum ve etkinlik odası en az 15 metrekare olmalıdır.

Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

Derslikler en az 20 metrekare olmalıdır.

Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Okuma bölümü kitapların konulduğu toplam alanı en az 50 m2 olmalıdır.

Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır

mudur-odası

Dershanelerde bulunması gereken bölümler

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan dershanelerde) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslikler: En az altı derslik olmalı ve derslikler en az 20’şer m2 olmalıdır.

5-Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo bulunur.

6- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüs alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Derslik: Derslikler en az 20 m2 büyüklüğünde olmalıdır. Dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı
5- Kitaplık
6- Yemek salonu
7- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet  olmalıdır.

direksiyon-aracı

Direksiyon eğitimi aracı
Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır.

Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.
Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
1- “B” sertifika sınıfı için en az iki,
2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az
birer direksiyon eğitim aracı bulunur.
3- “A2”, “B”, “C” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçlarının kurucu adına kayıtlı; “A1”, “D” birer direksiyon eğitim aracı bulunur.
3- “A2”, “B”, “C” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçlarının kurucu adına kayıtlı; “A1”, “D” ve “F” sertifika sınıfları için kullanılacak direksiyon eğitim araçları kurucu adına kayıtlı veya kiralık; “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfı direksiyon eğitim aracı kurucu adına kayıtlı veya kiralık ya da kursiyer adına kayıtlı olabilir.
“G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlk yardım Bilgisi dersi verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim aracı bulundurulmaz.
geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.

“A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sınıfı sertifika verecek kurumların
direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m2, yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.

Daha fazla bilgi için http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_01/19054356_19012015standartlar.pdf adersine bakabilirsiniz.

Bu konu ile ilgili görüşlerinizi ve yorumlarınızı bize yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven − two =