STEM Eğitim Yaklaşımı

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimine öncelik veren bir eğitim yaklaşımıdır.

STEM ismi, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Ülkemizde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak FeTeMM biçiminde adlandırılan STEM eğitimi, öğrencilerin,eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmeyi ön görmektedir.

STEM,  derslerde öğrenilen bilginin uygulamaya, yeni bir ürüne dönüştürülmesini amaçlar. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler, fen alanlarında da çalışma kapasitelerini geliştirirler. Matematik ve fen alanındaki bu ortak gelişme ile proje temelli eğitime ve üretim süreçlerine geçilmektedir. Öğrencinin, hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisini, kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri birleştirmesi amaçlanır. Öğrenilen bilgi bir bütünün parçaları olarak görülür. Disiplinler arası bir yaklaşımdır.

STEM eğitimi zihinsel süreç gelişimini, girişimciliği ve ürün geliştirme becerilerini destekleyen bir eğitimdir. Bilimsel becerilerin amacı üretmek, girişim yapmak ve buluş yapabilmekten geçmektedir.Teknoloji, bilgi ve mühendisliğin harmanlanmasıyla oluşan hayata değer katabilecek ürünler meydana çıkacaktır. 21.yüzyılda bu becerilere sahip bireyler yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır.

Stem dünyada birçok ülkede uygulanan bir eğitim yaklaşımıdır. ABD’de 2012 yılından beri STEM eğitimi uygulanmaktadır. Ülke bütçesinden eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayrılmaktadır.

STEM şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya, Kore, Norveç, Hollanda,Fransa, Rusya, Almanya ve Çin gibi  ülkelerde ilkokullardan başlayarak orta öğretim ve üniversitelerde uygulanmaktadır.

STEM eğitimi, üretmeye ve buluş yapmaya yöneliktir. Bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde bu becerileri sayesinde iş hayatında üretmeye adapte olacaktır. Böylece ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye STEM raporlarına göre bazı mesleklerin büyümesi gereken oranlar şöyledir:

Matematikçiler % 16

Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22

Sistem Yazılımı Geliştiricileri % 32

Medikal Bilimciler % 36

Biyomedikal Mühendisler % 62 ;

STEM eğitiminin ülkemiz eğitim sistemine entegrasyonu için öğretmenlerin eğitimleri planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. STEM öğretmenleri, Teknoloji ve Tasarım Alanı öğretmenleri içerisinden, diğer öğretmenlere rehberlik edebilecek şekilde yetiştirilerek daha aktif hale getirilmeldir.

Stem hakkında bilgi veren videoyu https://www.youtube.com/watch?v=XzJ_UQ4AX9c bu adresten izleyebilirsiniz.

Konu ile ilgili görüşlerinizi bize yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir