Tarihsel süreçte eğitim teknolojisinin gelişimi


İlk insanların eğitim teknolojisini kullanmaya başladığını, mağaralara çizilen resimlerden  ve boyamalardan  anlayabilirsiniz. İnsanlar kendi bildikleri bir bilgiyi başkalarına nasıl anlatacağını düşünmüş ve resimle anlatmıştır. Böylece eğitimde teknoloji kullanımı başlamıştır. Teknoloji , insanların ihtiyaçlarına uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek anlamına gelmektedir. Mağara duvarına çizilen resimler ise ilk eğitimde kullanılan teknolojidir.

 

 

Matbaanın bulunması, bu süreci çok geliştirmiştir. Matbaacılığın gelişmesi kitabın gelişmesini sağlamıştır. İnsanlar resimlerin öğretici gücünü keşfettiler. Okulların ortaya çıkması ise bu döneme rastlamaktadır. Yazılı kaynakların basılmasıyla öğretmenin yanında kitaplar da etkili olmaya başlamıştır.Öğretim teknolojisi gelişmeye başlamıştır.

 

 

 

18.yüzyıldan itibaren eğitim teknolojisinde soyut bilginin yanında fizikî donanımlar da ortaya çıkmıştır. Elektriğin bulunması bu süreci çok etkilemiştir. Elektronik alanındaki bu gelişmeler  sayesinde  telefon, radyo, televizyon, bilgisayar, uydu  eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Hesap makineleri de bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Televizyonların sınıflarda eğitim amacıyla kullanımı yagınlaşmıştır.
1930’larda önceki dönemlerde eğitim uygulamalarının daha çok felsefî  fikir tartışmaları ile yönlendiği söylenebilir. 1930’lardan sonra ise eğitim uygulamaları bilimsel veriler ışığında biçimlenmeye başlamıştır.
Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi içinde, en çok gelişmeyi  2. Dünya savaşı döneminde göstermiştir. Ordularda değişik ve yeni silahların askerlere tanıtılmasında hızlı eğitim verme ihtiyacı, film, slayt, fotoğraf ve bunlarla ilgili araçların kullanılmasını zorunlu hale gelmiştir. Bu hareket halk arasında da yayılmış, eğitimde araç gereç kullanımına ilgi gösteren bir alanın doğmasında etkili olmuştur.

 

 

 


1951 yılında Western Reserve Academy Üniversitesi, dersleri  televizyondan  vermeye başlamıştır.1950’li yıllarda bilgisayarları büyük üniversitelerin  okul yönetiminde kullanımları ile eğitim kurumlarına girmiştir. 1960’larda bilgisayar temelli öğretim programlarının geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu projelerden birisi de PLATO’dur.

1970’li yıllarda Türkiye’de  daha fazla sayıda okul bilgisayarları idari amaçlı olarak kullanmaya başlamıştır. 1972 yılında TICCIT(Zaman Paylaşımlı ve Etkileşimli Bilgisayar Kontrollü Öğretici Televizyon) sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. 1970lerden sonra internetin gelişimi ile kişisel bilgisayardan, ağ sistemlerine ve internete doğru bir yönelim başlamıştır. 1981 yılında Microsoft ,IBM P;  Apple,  Machintos’u üretmiştir.CD-Rom sürücüleri ise 1984 yılında üretilmiştir.

 

Susam Sokağı programı Türkiye’de 1980’li yılların sonunda ve 1990’lı yılların başında yayınlanmış olup, o dönemde çocukların büyük ilgisini toplamıştır. Eğitimcilerin, okul öncesi ve erken dönem okul çocukları için son derece yararlı bulduğu program,  eğitim teknolojisinin uygulama alanlarından biri olmuştur.

Türkiye’nin de 1993 yılında dahil olduğu internet omurgası NFSNET ağ omurgasına ülkelerin hızla katılmasıyla  teknoloji yarışının başlamış ve yeni bir döneme girilmiştir.

2003 yılında Micro-Soft ; e-mail, internet, web sayfaları, elektronik not defterleri öğretmenlerin kullanımına sunmuştur. 2004 yılında uzaktan eğitim ile zaman ve mekan bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmıştır. 2005 yılında optik kitaplar üretilmiştir.2013 yılında ise uzaktan eğitim, normal eğitim metodu olmuştur.2015 yılında ise dijital gazete yayımlanmıştır.

 

 

Gelecekte eğitim teknolojisindeki  gelişmeler  bu şekilde olacağı düşünülüyor.

2020 yılı, fiber plastik sıralar
2023 yılı, gerçek elektronik kitaplar
2036 yılı ilk sanal sınıf
2045 Kitap basımı yasaklanacak
2065 Holografik öğretim teknolojileri kullanılacak.

Geçmiş ve gelecekteki eğitim teknolojilerini anlattığımız bu yazıdan sonra biz maksinet olarak eğitim teknolojilerine yaptığımız katkıyı, ağımız sayfasındaki projelerimizde görebilirsiniz. Bizler eğitimin en önemli unsurunun iyi bir iletişim olduğunu biliyoruz . Bu vizyona sahip olarak tüm projelerimiz birbirleriyle etkileşimli şekilde geliştirdik. Eğitim camiasındaki herkesin kullanabileceği projelerimizle, insanları tek bir noktadan paylaşım yapabilir, eğitim verebilir , ders dinleyebilir hale getirdik.

Sizde yazımıza eklemek istedikleriniz varsa aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bize katkı sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 + 16 =